Gia nhập ProTech Việt Nam
Gia nhập ProTech Việt Nam
Lập Trình Game HTML5
  • Lập trình game giáo dục, lập trình các game giáo dục 2D, theo kịch bản sẵn có Lập trình viên lập trình game html5.
  • Nghiên cứu và phát triển các dự án web game, mobile game tiếp theo của studio trên nền tảng HTML5
  • Chi tiết sẽ được mô tả trong quá trình phỏng vấn.
Tuyển dụng khác